top of page

כיצד להימנע מבעיות בהכנת צוואה וייפוי כוח מתמשך

מאת עו"ד אברהם רבינוביץ


חתימה על צוואה

 

 

במהלך החודשים האחרונים פונים אלי רבים במסגרת התנדבותי בשי"ל (שירות לאזרח במודיעין) ובמשרדי בשאלות בתחומי צוואות וייפוי כח מתמשך.

מניתוח הפניות שבהן אני נתקל, מצאתי לנכון להביא בפניכם מספר דגשים חשובים שיסייעו לכם.


צוואה:

1. צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו

2. ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו

3. אדם שהמצווה ביקש לרשום כנהנה על פי הצוואה לא יכול לקחת כל חלק בעריכתה, ולא יכול להיות נוכח בעת עריכתה

4. במקרה שהמצווה הוא אדם חולה או מבוגר מאוד, רצוי לקבל חוות דעת רפואית המעידה על כשרות המצווה לצוות

5.  אם יש תנאים בצוואה, עליהם להיות סבירים וחוקיים, אחרת יש אפשרות כי תנאים אלה יבוטלו     בהוראת בית המשפט

6. יש לתת פרטים מזהים ברורים באשר ליורשים (שם, תעודת זהות וקשר למוריש) וכן פרטים ברורים באשר לנכסי העיזבון (חשבון בנק, גוש וחלקה וכדומה)


ייפוי כוח מתמשך:

1. אדם בגיר יכול להגדיר מי יקבל החלטות עבורו במצבים בהם לא יוכל לעשות זאת בעצמו בעודו בחיים. 

2. ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד

3. ניתן למנות כמיופה כוח רק אדם שהסכים מראש לשמש ככזה

4. אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו,   אפילו אם לא הופעל עדיין

5. פושט רגל לא יכול לשמש כמיופה כח

 

בכל שאלה/הבהרה הנכם מוזמנים לפנות אלי באופן ישיר

אבי רבינוביץ, עו"ד


הערה חשובה: מאמר בנושא צוואה וייפוי כח מתמשך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. בכל מקרה ספציפי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.


Kommentare


bottom of page