top of page

חדלות פירעון

מאת עו"ד אברהם רבינוביץ


חדלות פירעון היא מצב משפטי שבו אדם או עסק אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם. חדלות פרעון יכולה להיגרם ממגוון גורמים, כגון אובדן עבודה, מחלה, גירושין או השקעה כושלת.

במדינת ישראל, חדלות פירעון מוסדרת על ידי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. החוק קובע שני מסלולים עיקריים של חדלות פירעון:


  • פשיטת רגל: פשיטת רגל היא הליך משפטי שבמסגרתו מועמד החייב למכירת נכסיו על מנת לפרוע את חובותיו. במהלך הליך פשיטת רגל, החייב מקבל הפטר מחובותיו, למעט חובות מסוימים, כגון מזונות, תשלומי מס וחובות שנוצרו בגין עבירות.

  • הסדר חוב: הסדר חוב הוא הסכם בין החייב לנושיו, שבמסגרתו מסכים החייב לשלם חלק מחובותיו, בדרך כלל בתשלומים חודשיים. במהלך הסדר חוב, החייב ממשיך לנהל את חייו, אך הוא נושא באחריות לבצע את התשלומים לנושיו.

הבחירה בין פשיטת רגל להסדר חוב תלויה במספר גורמים, כגון גובה החוב, מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו להחזיר את החוב.

חשוב לציין כי חדלות פרעון היא הליך משפטי מורכב שיש לו השלכות מרחיקות לכת על חיי החייב. לפני שמחליטים להיכנס להליך חדלות פרעון, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

להלן מספר טיפים למניעת חדלות פרעון:


  • תכנון תקציבי: חשוב לתכנן תקציב ולעקוב אחר ההוצאות שלכם. זה יעזור לכם להימנע מגירעון תקציבי וחובות.

  • חסכו כסף: חשוב לחסוך כסף לחירום. זה יעזור לכם להתמודד עם הוצאות בלתי צפויות, כגון אובדן עבודה או מחלה.

  • הימנעו מאשראי מיותר: חשוב להימנע מאשראי מיותר. אם אתם נוטלים הלוואה, הקפידו לשלם אותה בזמן.

  • התייעצו עם יועץ פיננסי: אם אתם מתקשים להתמודד עם החובות שלכם, חשוב להתייעץ עם יועץ פיננסי. הוא יוכל לעזור לכם לפתח תוכנית יציאה מהחובות.
Comentarios


bottom of page