top of page

הוצאה לפועל בישראל

מאת עו"ד אברהם רבינוביץ

הוצאה לפועל היא הליך משפטי שנועד לגבות חובות. הליך זה מופעל על ידי רשם ההוצאה לפועל, שהוא עובד מדינה.

הליך ההוצאה לפועל מתחיל כאשר נושה מגיש תביעה לבית המשפט. בית המשפט מורה לרשם ההוצאה לפועל לפעול לגביית החוב.

רשם ההוצאה לפועל יכול לנקוט במספר פעולות כדי לגבות את החוב, כגון:

 • עיקול נכסים

 • עיקול משכורת

 • הטלת עיצומים כספיים

 • הגשת בקשה למאסר

החייב רשאי להתנגד לפעולות רשם ההוצאה לפועל. ההתנגדות מוגשת לבית המשפט, והוא יכריע בהתנגדות.

הליך ההוצאה לפועל יכול להימשך מספר שנים. במהלך ההליך, החייב עשוי להיפגע ביכולתו לנהל את חייו.

אם אתם נמצאים בהליך הוצאה לפועל, חשוב לפנות לעורך דין שיוכל לעזור לכם להתמודד עם ההליך ולצמצם את הנזקים.

השלכות של הליך הוצאה לפועל

הליך הוצאה לפועל יכול להוביל למספר השלכות, כגון:

 • עיקול נכסים

 • עיקול משכורת

 • הטלת עיצומים כספיים

 • הגשת בקשה למאסר

השלכות אלו יכולות להשפיע לרעה על חיי החייב, לרבות:

 • אובדן מקום עבודה

 • אובדן הבית

 • אובדן רישיון נהיגה

 • קשיים בקבלת אשראי

 • קשיים ביצירת קשרים אישיים

כיצד להימנע מהוצאה לפועל?

הדרך הטובה ביותר להימנע מהוצאה לפועל היא לשלם את החובות בזמן. אם אתם מתקשים לשלם את החובות, חשוב לפנות לנושה ולנסות להגיע להסדר.

אם אתם נמצאים בהליך הוצאה לפועל, חשוב לפנות לעורך דין שיוכל לעזור לכם להתמודד עם ההליך ולצמצם את הנזקים.


Comments


bottom of page