top of page
law-legal-system-justice-crime-concept-mallet-gavel-hammer-black-background-d-render-illus

שיקום כלכלי

בסוף שנת 2019, נכנסה לתוקף הרפורמה בתחום ההוצאה לפועל ופשיטות רגל יחידים וחברות. 

concept-solution-domino-effect-slightly-de-focused-close-up-shot-selective-focus.jpg

שמים את הפוקוס על שיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון החדש נועד לתקן את מצבם של עשרות אלפי חייבים בישראל שחייהם נכנסו לסחרור והשיטה הקודמת כמעט שלא הותירה להם פתח לצאת ממעגל חדלות הפירעון. הרציונל בחוק החדש הוא שעדיף לתת לחייב אפשרות להשתקם כלכלית, וכי התפיסה הזו נכונה לא רק מנקודת מבטו של החייב אלא מבחינת האינטרס הרחב של החברה ואפילו הנושים. במשך שנים שרר כאוס בירוקרטי בכל מה שקשור להליכי פשיטת רגל והרפורמה החדשה חותכת את הקשר הגורדי הזה על ידי עקרונות מנחים וקריטריונים ברורים. 

הגעה למצב של חדלות פירעון היא תהליך שמתגלגל כמו כדור שלג ובסופו הבנק סוגר את הברז ומפסיק לכבד את ההתחייבויות של החייב. אי-עמידה בהחזר גוררת עמה בקשות לעיקולים ושעבודים ולכן בשלב ראשון מרבית החייבים מנסים להוציא צו עיכוב הליכים. המשמעות היא שכל עוד העניינים מתבררים מול המערכת המשפטית, החייב נהנה מהגנה מפני עיקולים ושעבודים – מה שמאפשר לו לנהל את חייו באופן יותר סביר. לפני הרפורמה היה צריך לפנות אל בית המשפט הדן בפשיטת הרגל בשביל לקבל צו עיכוב הליכים.

כיום במקרים בהם החוב נמוך מסכום של 161,236 ש"ח (ומרבית החייבים בישראל נמצאים בקטגוריה הזו) ההליך לא יתנהל בבית משפט אלא בהוצאה לפועל בפני רשם ייעודי. 

התהליך כיום הרבה יותר קצר ונוח. תוך זמן קצר מתקבלת תשובה ואם הבקשה מתקבלת יוציא הרשם צו עיכוב הליכים קודם לצו פתיחת הליכים. וכבר בשלב מוקדם מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל שכנגד החייב.

יחד עם זאת עם מתן צו פתיחת הליכי חדלות פרעון מוטלות על החייב הגבלות שונות ונקבע לו תשלום חודשי אותו עליו להתחיל להחזיר

צו שיקום כלכלי

אחרי שנפתחים ההליכים החייב ייכנס לתקופת ביניים בת 9 חודשים במהלכה יהיה כפוף לבדיקה ופיקוח של נאמן מטעם הממונה ו/או ההוצאה לפועל. הנאמן יבצע אנליזה של נכסיו ובמקרה הצורך יורה על העברת נכסים לכינוס ויעמוד על כושר ההחזר של החייב והנכונות שלו לעמוד בהסדר.


בסיום תקופת הביניים הממונה מגיש לבית משפט ו/או להוצאה לפועל (חובות מתחת ל-161,236 ₪ ) דוח המפרט את מצבו של החייב נסיבות הסתבכותו, מצבת הנושים והמלצה. ובהתאם בית משפט ו/או רשם ההוצאה לפועל יוציא צו לשיקום כלכלי. בצו לשיקום כלכלי ייקבע האופן שבו ימומשו נכסי החייב, גובה ההחזר החודשי, תקופת התשלום ואלו הגבלות חלות עליו. בתום התקופה יקבל החייב הפטר ויוכל לפתוח דף חדש. 


כמובן, שאת כל התהליך הזה מומלץ לעשות בליווי וייצוג של עורך דין שמתמחה בחדלות פירעון. ליווי של עורך דין עשוי להשפיע דרמטית על התוצאה בהליך, בין אם אתם חייבים ובין אם אתם נושים שמעוניינים לקבל את מה שחייבים להם. 


המשרד עוסק בעבודה מול הממונה ומערכת ההוצאה לפועל  בגיבוש הסדרי חובות ומתן הפטר

lawyer-business-women-shaking-hands-with-clients-after-finishing-up-consulting-insurance-r

חדלות פרעון - ייצוג חייבים

המשרד מלווה חייבים/יחידים במסגרת הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל  החל מלימוד התיק והנסיבות שהובילו לחדלות הפירעון וההסתבכות הכלכלית של הלקוח, הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים, הכנה לבירור וחקירה אצל הנאמן, הכנת הדו"חות בגין ההוצאות וההכנסות, משא ומתן לצו שיקום כלכלי וכן ייצוג בדיון בערכאות השונות ועד לסופו, מתן ההפטר המיוחל.

bottom of page