top of page
law-legal-system-justice-crime-concept-mallet-gavel-hammer-black-background-d-render-illus

הוצאה לפועל

בישראל קיימת מערכת הוצאה לפועל, שתפקידה הוא לפעול כדי לממש פסקי דין שניתנו על-ידי בית המשפט, מימוש שטרי חוב והמחאות שלא כובדו.

worried-man-calculating-budget-finances.jpg

הוצאה לפועל

המשרד מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, ומספק ללקוחותיו שירות מקצועי, מהיר ויעיל בייצוגם לכל אורך התהליך המשפטי תוך מתן פתרונות מתואמים אישית למקרה.


המשרד עוסק בכל סוגי גביית החובות כגון: מימוש פסקי דין בהוצאה לפועל ,המחאות , שטרות ושטרי חוב באופן מהיר, יעיל ומקצועי.


המשרד מלווה לקוחות בהליכים השונים בהוצאה לפועל כגון: חקירת יכולת, הליכי חדלות פירעון, התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, מימוש ו/או ביטול ו/או עיכוב הליכי עיקול מימוש ומכירה.
המשרד מתמחה בניהול משא ומתן לסגירת חובות ותיקים המתנהלים בהוצאה לפועל.


חייבים בהליכי הוצאה לפועל
קיבלת הודעה כי נפתח נגדך תיק הוצאה לפועל ויש לך טיעונים כנגד החוב?
הטילו עיקול על משכורתך?
אתה מעוניין לצאת מן הארץ וקיימת כנגדך הגבלה עקב חוב בהוצאה לפועל?
יש לך מספר תיקים בהוצאה לפועל ואתה מעוניין לפנות לזוכים בהצעת הסדר?
יש לך נכס שהוטל עליו עיקול על ידי זוכה בהוצאה לפועל?
יש כנגדך תיק הוצאה לפועל בגין חוב ששולם כבר אך הזוכה לא פעל לסגירת התיק ("טענת פרעתי")?

חשוב לדעת שיש פתרונות לכלל המצבים ופניה לעורך דין שמתמחה בתחום יכולה להציל כסף, זמן ועוגמת נפש.

זוכים בהליכי הוצאה לפועל

הליכי הוצאה לפועל מהווים פעמים רבות את המוצא היחידי של זוכה שלא מצליח לגבות את חובו מאדם או תאגיד.
ניתן לפעול במסגרת הוצאה לפועל אם מדובר בחוב אשר עניינו פסק דין חלוט וכן אם מדובר בחוב המבוסס על שטר או מסמך. 

  • יש ברשותך שיקים שלא כובדו?

  • זכית בפסק דין לטובתך והנתבע לא שילם בהתאם?

  • היית צד להסכם שלא כובד?

  • אתה משכיר דירה ולא מקבל תשלום במועד?

  • את זכאית למזונות קטינים והגרוש לא משלם?

 

עורך הדין יכול להטיל הגבלות ועיקולים כנגד חייב שחומק מתשלום חובו במגוון פעולות אפשריות שמעניק החוק, כגון: הגבלה על יציאה מהארץ, הגבלות שיקים וכרטיסי אשראי, עיקולי משכורת, כינוס נכסים ועיקול מקרקעין, עיקול מיטלטלין וכדומה

bottom of page